Соціальний педагог

Життєве кредо:
“Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити – покажи як ти робиш”

Професійне кредо:
Потрібно уміти бачити та розкривати потенційні можливості кожної особистості. Розумом – направляти , а почуттям – урівноважувати!

Проблема над якою працює:
Профілактика негативних явищ  в учнівському колективі як одна з умов створення безпечного середовища в навчальному закладі.

Соціальний педагог:

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, , дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
 • бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
 • допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі студентів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
 • проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
 • є посередником між навчальним закладом, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку молоді.
 •  
 •  

Працює за такими напрямками:

 • психологічна підготовка до навчання в ліцеї;
 • адаптація здобувачів освіти  до умов перебування у навчальному закладі;
 • організація роботи з учнями,  які потребують особливої уваги з боку педагогів;
 • професійне самовизначення старшокурсників;
 • організація роботи з обдарованими учнями  та учнями з творчими здібностями;
 • сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків, батьків та викладачів;
 • попередження суїцидальної поведінки підлітків, насильницьких дій у родині та навчальному закладі;
 • організація роботи з здобувачами освіти пільгових категорій;
 • методична робота.

Види роботи:

 • діагностична робота;
 • консультаційна робота;
 • профілактична (просвітницька) робота;
 • навчальна діяльність;
 • організаційно-методична робота;
 • зв’язки з громадськістю.
 •  

Учням та їхнім батькам надаються наступні види соціальних послуг: 

 • допомога в адаптації учнів  до навчання у ліцеї
 • посередництво між навчальним закладом та сім’єю, між батьками і викладачами;
 • контроль за відвідуванням занять, допомога у подоланні причин, що призводять до пропусків занять;
 • попередження конфліктів, які можуть виникнути в учнівському колективі колективі.
 •  

Для батьків:
Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів та попередженнї впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості . В ліцеї він є громадським інспектором з охорони молоді.

Для учнів:
У яких випадках звертатися до соціального педагога?

 • якщо у твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
 • якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
 • якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
 • і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє…

  Соціальний педагог, як фахівець повинен дотримуватись таких основних норм та правил:

 • Толерантність – соціальний педагог повинен терпляче ставитися до своїх клієнтів і не виражати до них як не симпатії, так і не антипатії.
 • Конфіденційність отриманої інформації – соціальний педагог не має права розголошувати отриману інформацію про свого клієнта, про його проблеми та негаразди, окрім таких винятків: якщо ця інформація може нашкодити клієнту чи комусь іншому; якщо ця інформація потрібна для проведення слідства; та інші випадки що передбачені чинним законодавством України, тоді інформація підлягає розголошенню.
 • Професіоналізм фахівця – соціальний педагог повинен мати належну освіту та належний рівень кваліфікації щоб плідно працювати в своїй галузі. Також соціальний педагог повинен підвищувати та покращувати свій рівень професіональності, вивчаючи і опрацьовуючи нові джерела і публікації, статті та видання які можуть покращувати його професіональний рівень, статті та видання які можуть покращувати його професіональний рівень. Для підвищення своєї професійності соціальний педагог повинен також проходити курси підвищення кваліфікації, які діють при навчальних закладах, які готують соціальних педагогів.
 • Клієнтоцентризм – для соціального педагога інтереси клієнта повинні бути вище своїх власних інтересів.

У своїй діяльності керуюся:

 • Конституцією України
 • Законом України “Про освіту ”
 • Положенням про психологічну службу в системі освіти України
 • Нормативними документами МОН України
 • Декларацією прав людини
 • Конвенцією ООН про права дитини
 • Чинним законодавством України
 • Етичним кодексом психолога

      Напрямки діяльності:

 • Діагностична;
 • Прогностична;
 • Консультаційна;
 • Захисна;
 • Соціально — перетворювальна;
 • Профілактична; Організаційна

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ